Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Ukrainassa käytävä sota ovat aiheuttaneet huolta ja kysymyksiä myös Suomessa ja meillä Koskella.

Kunnan tehtävänä on turvata asukkaidensa palvelut myös häiriötilanteissa. Kuntien toimintaan kuuluu varautuminen erilaisiin kriisi- ja poikkeustilanteisiin. Kunnan valmiuteen ja varautumiseen liittyvät suunnitelmat ovat osittain salaisia, eivätkä tästä syystä ole nähtävillä kuntalaisille. Kunnan viranomaiskumppaneina varautumisessa toimivat esimerkiksi pelastuslaitos ja poliisi. Kosken Tl kunnan palvelut toimivat tällä hetkellä normaalisti.

Väestönsuojia kansalaisille on lähinnä suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa. Kosken Tl kunnassa ei ole yleisiä väestönsuojia. Lisätietoa varautumisesta löytyy pelastuslaitoksen verkkosivulta. https://www.vspelastus.fi/vaestonsuojaohje

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta vastaa Maahanmuuttovirasto eli Migri. Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla on myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta. https://migri.fi/-/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen

Osa ukrainalaisista sotaa pakenevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Jos majoitat ukrainalaisia Koskelle, toivoisimme asiasta ilmoitusta kunnan sosiaalitoimeen, puh. 044 744 1127 mahdollisen avun tai palvelujen kartoittamiseksi.

Akuuttiin huoleen ei ole Suomessa aihetta, mutta Venäjän vastaisten pakotteiden aiheuttamien häiriöiden varalta on hyvä muistaa kotivaran merkitys, ja pitää huolta oman ja läheisten arjen sujuvuudesta. Ohjeet normaaliajan varautumiseen löytyvät kootusti Suomen pelastusalan keskusliiton sivuilta: https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/

Pyydämme kuntalaisia myös huomioimaan ulkoministeriön kehotuksen välttää kaikkea matkustamista Venäjälle. https://um.fi/matkustustiedote/-/c/RU