1. Yksi (1) koulunkäynninohjaaja määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2024-31.5.2025 uuteen perustettavaan pienryhmään
  2. Kaksi (2) koulunkäynninohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2024-31.5.2025 alkuopetukseen ja 3-6lk.

 

Koulunkäynninohjaaja huolehtii oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koulupäivän aikana, avustaa oppilaita erilaisissa tehtävissä ja toimii yhteistyössä opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa oppilaiden parhaan tuen varmistamiseksi. Työtehtäviin kuuluu oppilaiden tukeminen erityisopetuksessa, käyttäytymisen ohjaamisessa ja lisäksi tarvittaessa työskentely luokilla 1–6. Kokemus pienryhmässä toimimisessa ja erikseen hankittu erityisosaaminen katsotaan valittavalle eduksi. Osa työajasta voidaan tehdä iltapäiväkerhossa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen virkaehtosopimuksen KVTES mukaisesti. Palkkaryhmä on 050KOU060. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa voidaan myös hyväksyä muu vastaava koulutus tai osaaminen.Palkkaus perustuu työkokemukseen ja mahdollisiin tehtävän vaativuustekijöihin. Työaika on alustavasti 26 tuntia viikossa. Työaika täsmentyy lukujärjestyksien valmistuttua.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 24.5.2024 kello 15.00 sivistystoimen sähköpostiin sivistystoimi@koski.fl. Hakemukseen liitetään todistusjäljennös kelpoisuudesta ja ansioluettelo.

Valittujen tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut Annikka Savela-Kirjonen puh 044 4841089.

 

Koskella Tl 10.5.2024

Kosken Tl sivistyslautakunta