Kosken Tl kunnan sivistystoimessa haetaan koulunkäynninohjaajaa toistaiseksi 1.8.2024 alkaen uuteen perustettavaan pienryhmään.

Koulunkäynninohjaaja huolehtii oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta koulupäivän aikana, avustaa oppilaita erilaisissa tehtävissä ja toimii yhteistyössä opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa oppilaiden parhaan tuen varmistamiseksi. Työtehtäviin kuuluu oppilaiden tukeminen erityisopetuksessa, käyttäytymisen ohjaamisessa ja lisäksi tarvittaessa työskentely luokilla 1–6. Kokemus pienryhmässä toimimisessa ja erikseen hankittu erityisosaaminen katsotaan valittavalle eduksi. Osa työajasta voidaan tehdä iltapäiväkerhossa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen virkaehtosopimuksen KVTES mukaisesti. Palkkaryhmä on 050KOU060. Palkkaus perustuu työkokemukseen ja mahdollisiin tehtävän vaativuustekijöihin. Työaika on alustavasti 30 tuntia viikossa. Työaika täsmentyy lukujärjestyksien valmistuttua.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 24.5.2024 kello 15.00 sivistystoimen sähköpostiin sivistystoimi@koski.fi. Hakemukseen liitetään todistusjäljennös kelpoisuudesta ja ansioluettelo.

Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.  Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut Annikka Savela-Kirjonen puh 044 4841089.

 

Koskella Tl 10.5.2024

Kosken Tl sivistyslautakunta