Onko kompostointi-ilmoitus vielä tekemättä? Tee se mahdollisimman pian:

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on jäteasetuksen (978/2021) mukaan tehtävä ilmoitus
kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä vakituista että vapaa-ajan asumista.

Kompostointi-ilmoitus tehdään ensisijaisesti jätelautakunnan oman sähköisen asioinnin kautta osoitteessa
www.asioin.fi . Jätelautakunta on virallinen rekisterinpitäjä kompostointiin liittyen.

Lisätietoa aiheesta löytyy LHJ:n kotisivuita www.lhj.fi . Myös LHJ:n sivuilla on mahdollista täyttää
kompostointi-ilmoitus:
https://lhj.fi/omakotitalot-ja-vapaa-ajanasunnot/biojate/kompostointi/kompostointi-ilmoitus/

 

Kosken Tl Ympäristönsuojelulautakunta