KOSKEN TL HYVINVOINTILAUTAKUNTA JULISTAA JAETTAVAKSI
VUODEN 2022 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET KOULUTUKSEEN

(liikuntatoimi 500 € ja nuorisotoimi 500 €).
Hakulomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta ja kunnan kotisivuilta. Hakemuksen liitteeksi ehdottomasti kopiot kuiteista! Esim. ohjaajien ja tuomareiden koulutuskustannukset, ei leiritoiminta.

Hakemukset hyvinvointilautakunnalle perjantaihin 25.11.2022 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen hyvinvointi@koski.fi

Koulutusavustushakemuslomake