Kosken Tl hyvinvointilautakunta julistaa jaettavaksi

VUODEN 2019 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET KOULUTUKSEEN  

(liikuntatoimi 1.600 € ja nuorisotoimi 1.000 €).

Hakulomakkeita saa vapaa-aikatoimistolta ja kunnan kotisivuilta. Hakemuksen liitteeksi ehdottomasti kopiot kuiteista!

Esim. Ohjaajien ja tuomareiden koulutuskustannukset, ei leiritoiminta.

Hakemukset hyvinvointilautakunnalle perjantaihin 22.11.2019 mennessä. paivi.peuranto(at)koski.fi