Kosken Tl hyvinvointilautakunta julistaa jaettavaksi

VUODEN 2021 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET KOULUTUKSEEN  

(liikuntatoimi 900 € ja nuorisotoimi 500 €).

Hakulomakkeita saa vapaa-aikatoimistolta ja kunnan kotisivuilta.
Hakemuksen liitteeksi ehdottomasti kopiot kuiteista!
Vuosiavustuksen yhteydessä pyydettäviä toimintakertomusta, -suunnitelmaa, tilinpäätöstä tai budjettia ei tarvitse liittää!

Esim. Ohjaajien ja tuomareiden koulutuskustannukset, ei leiritoiminta.

Hakemukset hyvinvointilautakunnalle perjantaihin 27.11.2021 mennessä.  hyvinvointi(at)koski.fi

Koulutusavustushakemuslomake