Kosken Tl hyvinvointilautakunta julistaa jaettavaksi

VUODEN 2020 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET KOULUTUKSEEN  

(liikuntatoimi 1.600 € ja nuorisotoimi 1.000 €).

Hakulomakkeita saa vapaa-aikatoimistolta ja kunnan kotisivuilta.
Hakemuksen liitteeksi ehdottomasti kopiot kuiteista!
Vuosiavustuksen yhteydessä pyydettäviä toimintakertomusta, -suunnitelmaa, tilinpäätöstä tai budjettia ei tarvitse liittää!

Esim. Ohjaajien ja tuomareiden koulutuskustannukset, ei leiritoiminta.

Hakemukset hyvinvointilautakunnalle perjantaihin 27.11.2020 mennessä.  hyvinvointi(at)koski.fi

Koulutusavustushakemuslomake