KOSKEN KIRJASTON TOIMINTA-AJATUS

Kosken kirjasto edistää asiakaslähtöisesti tasa-arvoista oppimista, iloa ja hyvinvointia tarjoamalla kirjaston käyttäjille monipuolisen ja ajantasaisen kokoelman, jonka käytössä tarvittaessa opastaa asiantunteva ja palveleva henkilökunta. Yhteistyössä muiden kunnan toimijoiden kanssa luodaan positiivista kuntakuvaa.

 

KÄYTTÖOIKEUS

Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan takauksen.

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Yhteisölainaajien on ilmoitettava henkilö, joka on vastuussa yhteisön lainaamasta aineistosta.

Aineistoa voi lainata LOISTO-tietokantaan rekisteröidyllä voimassa olevalla kirjastokortilla. Kortti on henkilökohtainen. Lainaaja on vastuussa kirjastokortillaan tai takaamansa lapsen kortilla lainatusta aineistosta.

Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon. Myös kortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Uusi kirjastokortti maksaa 1 €.

Kirjasto noudattaa kuvaohjelmien lainauksessa Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön määräämiä ikärajoja.

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen.

 

KÄYTTÄJÄN TIETOSUOJA

Lainaajarekisteriä käytetään vain lainausten valvontaan. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Takaajalla on oikeus tarkistaa myös takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat. Lainaajarekisterin tietosuojaseloste on nähtävissä kirjastossa.

 

LAINAUS, UUSIMINEN JA PALAUTUS

Laina-aika päättyy eräpäivänä.

Aineistoa voi lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia. Lainat voi uusia kirjastossa, puhelimitse tai Internetissä henkilökohtaisen tunnusluvun avulla. Saman lainan voi uusia esittämättä aineistoa kirjastossa enintään kolme kertaa peräkkäin.

Kirjastossa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Kirjasto toivoo, että CD- ja DVD-levyt sekä pelit palautettaisiin rikkoutumisvaaran vuoksi kirjaston tiskille.

Asiakkaalla voi yhtä aikaa olla lainassa 6 CD- ja / tai 6 DVD-levyä.

 

MAKSUT JA LAINAUSOIKEUS

Lainattavaa aineistoa voi varata.

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu. Myös myöhästymismuistutuksen lähettämisestä peritään maksu.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. DVD- levyä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Korvaushintoja ei palauteta.

Lainausoikeutensa menettää:

– palauttamattomista lainoista

– määritellyn rajan ylittävistä maksamattomista maksuista (10 €)

– kirjaston omaisuuden kadottamisesta tai turmelemisesta.

Lainausoikeuden saa takaisin:

– palauttamalla lainaamansa aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut

– maksamalla kirjaston perimät maksut

– korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston.

Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

 

MUUTA

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Asiakkaalla on mahdollisuus asiakaskoneiden käyttöön kirjaston sääntöjen mukaan.

Asiakas voi ehdottaa hankittavaksi aineistoa, jota ei ole Kosken kirjaston kokoelmissa.

Kirjaston toimintaa ja palvelua koskevat toivomukset ja huomautukset voi tehdä kirjastoon. Asiakaspalautetta voi antaa myös sähköpostitse.

 

LAINA-AJAT:

Kirja-aineisto ja äänikirjat 4 vko
Lehdet, CD- ja DVD-levyt sekä pelit 2 vko