Kosken Tl kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi:

 

Kielten tuntiopettajan tehtävä ajalle 26.8.2024 – 31.5.2025, sijoituspaikkana Kosken seudun yläaste. Opetettavina kielinä englanti, saksa ja ruotsi.

Tehtävä sopii hyvin myös kielten opettajiksi opiskeleville ja heidät huomioidaan tehtävää täytettäessä.

Hakuaika päättyy tiistaina 28.5.2024 klo 12.00.

Hakemukseen liitetään todistusjäljennökset kelpoisuudesta ja ansioluettelo.

Hakemukset osoitetaan Kosken seudun yläasteen rehtori Jouni Karvoselle sähköpostitse osoitteeseen jouni.karvonen@koski.fi

 

Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetus- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedustelut: Kosken seudun yläasteen rehtori, perusopetusjohtaja Jouni Karvonen puh. 044 4840212.

Koskella Tl 13.5.2024

Rehtori