Kosken Tl kunta ja Varsinais-Suomen ELY ovat 18.1.2024 allekirjoittaneet suunnittelusopimuksen tiesuunnitelmasta, jonka sisältönä on jalankulku- ja polkupyöräväylän rakentaminen keskustaajamasta Valtatie 10:n risteykseen. Väylän pituus on 3 km ja sen päätepisteinä ovat Maijankuja sekä Valtatie 10.

Tekninen toimi on aloittanut valmistelut tiesuunnitelman laatimisesta vastaavan suunnittelutoimiston hankintamenettelystä.
Hankintailmoitus suunnittelupalveluiden kilpailuttamisesta arvioidaan jätettävän Hankintailmoitukset.fi-kanavaan maaliskuun 2024 alkupuoliskolla.

Tiesuunnitelma on perusta tulevalle myöhemmin laadittavalle rakentamissuunnitelmalle.

Tiesuunnitelmassa tullaan huomioimaan ja arvioimaan ratkaisujen ympäristövaikutukset.

Alueen asukkailla, yrittäjillä ja muilla intressiryhmillä tulee olemaan mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Hankkeen vuorovaikutus tulee sisältämään monikanavaista tiedottamista, tiedonhankintaa ja osallistumista sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi ja palautetta tullaan ottamaan vastaan koko suunnittelun ajan.

Hankkeen virallinen nimi:
Suunnittelusopimus, Maantien 2260 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä
välille Valtatie 10 – Maijankuja, Koski Tl, tiesuunnitelma

Lisätiedot ja yhteydenotot, tekninen johtaja Mikko Salmi 044 744 1128