Kehitysvammahuollon tarkoituksena on kehitysvammaisten tarvitseman henkilökohtaisen hoidon ja muun huolenpidon järjestäminen itsenäistä suoriutumista tukien. Kehitysvammaisille järjestetään asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, perhehoitoa, neuvolapalveluja, jatko-opetusta ja laitoshoitoa.

 

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja                     044 744 1126

 

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen tai kehitysvammaisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai tilapäistä ympäri- tai osavuorokautista huolenpitoa perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

 

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja                044 744 1126

 

Minustako perhehoitaja?

Haluatko tarjota turvattomalle, yksinäiselle tai muistamattomalle ikäihmiselle tai kehitysvammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle arvokkaan elämän omassa kodissasi?

Varsinais-Suomen perhehoitoyksikkö etsii ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitajuudesta kiinnostuneita perheitä.

Linkki Kaarinan kaupungin kotisivuille:
Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö