Jumpat keväällä 2021

KOSKEN TL JUMPAT ALKUVUOSI 2021

Toistaiseksi toimimme näiden rajoitusten ja ohjeiden mukaan:

 • Aikuisten sisäliikuntaharrastuksia ei saada järjestää  (kuntosali, jumpat, boccia, kuntolentis).
 • Ulkona pidettävien ryhmäliikuntatuntien koko on rajoitettu 9 + ohjaaja, ilmoittautuminen ohjaajille.  Samaa ryhmää voi ohjaaja pitää useamman, jos on tarpeeksi ilmoittautuneita.
 • Kausimaksu/ryhmä on 35€, kausimaksulaisille etusija ryhmiin.
 • Zumba Kids muuttuu kerhoksi, jonka maksu keväältä on 30€.
 • Kertamaksu on edelleen 4€/kerta, yli 2 kerran käynnit kevätkaudelta laskutetaan toukokuussa.
 • Työnantaja voi edelleen ilmoittautua maksamaan työntekijöidensä liikuntakerrat.  Kunta maksaa oman henkilöstönsä.
 • Koskelaisille eläkeläisille jumpat ilmaisia, muista kunnista tuleville eläkeläisille 4€/kerta.

Tällä hetkellä toiminnassa:

 • Matalan kynnyksen tanssi MAANANTAISIN ent. Mäenrannan koulun pihalla 11-12:30  (Johanna)
 • Terveysjumppa TIISTAISIN klo 10.45-11.30 Nuortentuvan pihalla (Pirjo)
 • Zumba Kids -kerho lapsille TIISTAISIN klo 15-15.45 Talolan koulun sali (Johanna)
 • Zumba Gold, rauhallisempi Zumba-tunti TIISTAISIN ent. Mäenrannan koulun pihalla 19-20 (päivä ja kellonaika voi vaihdella) (Johanna)
 • Äijäjumppa TORSTAISIN klo 17-18 Koulukeskuksen pihalla (Tuula)
 • Toiminnallinen treeni TORSTAISIN klo 18-19 Yläkoulun pihalla (Helena)
 • Muokkaus TORSTAISIN klo 19.05-20 Yläkoulun pihalla (Helena)
 • Aamujumppa PERJANTAISIN klo 9-10 Nuortentuvan pihalla (Tuula)
 • Lavis Lavatanssijumppa SUNNUNTAISIN ent. Mäenrannan koulun pihalla klo 17-17:50  (päivä ja kellonaika voi vaihdella) (Johanna)
 • Zumba SUNNUNTAISIN ent. Mäenrannan koulun pihalla klo 17:55-18:45  (päivä ja kellonaika voi vaihdella) (Johanna)

TOIVOMME RAJOITUSTEN LIEVENEVÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN JA JUMPPIEN JATKUVAN, KUTEN ENNENKIN!

_____________________________________________________________________________________________

Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirja:

1 §, 12.1.2021                     Vapaa-aikatoimen jumppien järjestäminen ja maksut

Päätin seuraavaa koskien vapaa-aikatoimen jumppia keväällä 2021:

 1. Lasten Zumba Kids -ryhmä muutetaan pysyvästi liikuntakerhoksi, jonka kausimaksu on 30€/kausi.
 2. Keväällä 2021 tarjotaan kokeiluna liikuntaryhmiin osallistuville mahdollisuutta valita, haluaako maksaa kausimaksun siitä ryhmästä/niistä ryhmistä, joihin osallistuu, vai maksaa käyntikertojen mukaan.
 3. Kausimaksu ryhmästä on 35€/kausi ja maksu veloitetaan, jos on osallistunut ryhmään yli 2 kertaa kauden aikana.
 4. Kertamaksu on nyt voimassa oleva 4€/kerta. Edelleen yli 25 kerran osallistumisia ei laskuteta, vaan maksu koko kaudesta on enimmillään 100€.
 5. Koskelaisille eläkeläisille jumpat ovat edelleen ilmaisia.
 6. Kunnan työntekijöiden osallistumiset maksaa työnantaja. Samoin muillakin työnantajilla on mahdollisuus maksaa työntekijöidensä osallistumiset.
 7. Keväällä 2021 jumpparyhmissä ryhmäkoko tulee olla vähintään 6 henkilöä. Koronarajoitusten vuoksi tätä ryhmäkokoa ja muuta ohjeistusta saatetaan joutua muuttamaan.  Viranhaltija neuvottelee ohjaajien kanssa tapauskohtaisesti ja tekee päätökset.
 8. Koska kunnassa ei vielä ole sähköistä ilmoittautumisjärjestelmää, niin ryhmiin voi ilmoittautua suoraan ohjaajille, jotka tiedottavat ryhmilleen kokoontumisista ja muutoksista.
 9. Kevätkauden kokeilun perusteella tehdään päätös syksyllä järjestettävistä jumpista ja niiden laskutuksesta. Samoin mahdollisesta uudesta sähköisestä ilmoittautumisjärjestelmästä.
 10. Nuortentuvalla järjestettävistä Eläkeliiton Kosken Tl osaston vertaisohjaajien pitämistä liikuntaryhmistä maksaa vapaa-aikatoimi edelleen vuokrat.