Koulussamme noudatetaan jakso-opiskelua, jolloin lukujärjestys oppilaalla vaihtuu kuusi kertaa lukuvuoden aikana. Eri lukujärjestyksissä on eri oppiaineita erilaiset tuntimäärät, joissakin jaksoissa jotakin ainetta ei opiskella lainkaan.

Oppilaat saavat arvioinnit päättyneistä kursseistaan oheisen arviointiaikataulun mukaisesti.

 

Jaksot                                   arviointi kursseista annetaan
1. jakso 14.8.-22.9.2017                        —
2. jakso 25.9.-8.11.2017                     23.11.2017
3. jakso 9.11.-21.12.2017                   17.1.2018
4. jakso 3.1.-16.2.2018                       15.3.2018
5. jakso 26.2.-13.4.2018                        —
6. jakso 16.4.-2.6.2018                       2.6.2018

Arvosanat julkaistaan Wilmassa, josta oppilaat ja huoltajat voivat seurata oppilaan opintomenestystä. Paperinen jaksotodistus jaetaan 3. ja 6. jakson jälkeen.