Kosken Tl kunnan hyvinvointipalvelut teetti Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta hyvinvointi- ja palvelun tarvekyselyn kaikille yli 65-vuotiaille koskelaisille. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata joko kotiin postitetulla lomakkeella tai sähköisellä kyselylomakkeella, vastausaikaa oli syyskuun 2022 loppuun. -Kysely postitettiin noin 700:lle yli 65-vuotiaalle ja vastauksia tuli 229, tulos on loistava iloitsee kyselyä koonnut hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja palveluiden suunnittelussa. -Kysely oli todella tärkeä teettää nyt ennen hyvinvointialueelle siirtymistä, jotta meillä on selkeä kuva kokonaisvaltaisesti ikäihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden kehittämistarpeista, sanoo hyvinvointikoordinaattori Honkala.

Koskella ollaan kyselyn mukaan todella tyytyväisiä ja halutaan pitää nykyisistä palveluista kiinni. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä koskella on mielekästä elää ja asua. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin tarkemmin ikäihmisten digituen tarvetta uuden Digitaitoja ikääntyneille -hankkeen toiminnan suunnittelua varten. Liikuntapalveluiden osalta on mielenkiintoista huomata, että liikuttajakaveria toivoisi yllättävän moni ikäihminen. Honkala lupaakin selvitellä mahdollisuutta tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa liikuttaja/harrastekaveri-palvelun kehittämiseksi. -Myös uusi erityisliikuntakortti on tulossa ensi vuonna, joka toivottavasti helpottaa vähän tai ei lainkaan liikkuvien tavoittamisessa, toivoo Honkala.

Kyselyn yhteenveto löytyy:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=DCMPgvP9PM4CvUlIXO90bmxdDAIF5Kdn&id=jXxDFfQslkSCQ4WRFUdAfqeOKt0CKQpGqQCYspRXeYZUOEUxQjdTVThRRDMzMkpVSDNES0lINFkzRS4u

Kyselyn tulokset tulostettavaksi:

Hyvinvointikyselyn tulosten yhteenveto_7.10.2022

Avovastausten koonti_Kosken Tl kunnan hyvinvointi- ja palvelukysely yli 65-vuotiaille