Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Koskella Tl ajalla  1.1.-31.7.2022

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Koskella Tl ajalla  1.7.-31.12.2021

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Koskella Tl ajalla 1.4.-30.6.2021

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Koskella Tl ajalla 1.1.-31.3.2021