Kosken Tl kunnan hyvinvointijohtamisen avuksi kootaan kaikkia ikäryhmiä koskevat hyvinvointisuunnitelmat. Kunnassa toimii useita hyvinvointityötä edistäviä yhteistyöverkostoja, joissa päivitetään ja arvioidaan hyvinvointityölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yhteistyöverkostot on koottu niin, että kohderyhmän tarpeet ja tilanne tulee mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioiduksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointityön tavoitteiden toteutumista arvioi moniammatillinen yhteistyöverkosto Kosken Verkko, joka päivittää ja arvio hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toeteutumista. Kosken Verkko koostuu seuraavista asiantuntijoista: sosiaalityöntekijä, perheohjaaja, perhetyöntekijä, sivistysjohtaja, alakoulun rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, hyvinvointikoordinaattori, rakennustarkastaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatusjohtaja ja sivistysjohtaja, sosiaalijohtaja, yläkoulun rehtori ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi nuorten äänen päätöksen tekoon tuo Nuorisovaltuusto NUVA, jolla on edustus myös mm. Hyvinvointilautakunnassa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma: Hyvinvointisuunnitelma lapset ja nuoret

Toinen moniammatillinen yhteistyöverkosto on Hyvinvointiryhmä, joka ohjaa hyvinvointikoordinaattorin työtä ja mm. päivittää ja arvioi työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointitsuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointityöryhmään kuuluu seuraavat asiantuntijat: hyvinvointikoordinaattori, perhetyöntekijä, muistihoitaja, liikuntapalveluvastaava, kirjastotoimenjohtaja, hyvinvointi- ja elinekeinolautakunnan edustajat, kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja ja yksi eläkeläinen. Lisäksi Hyvinvointiryhmään kutsutaan tarvittaessa eri asiantuntijoita ja toimialajohtajia käsiteltävän aihealueen mukaan. Lisäksi työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa ja toteutuneiden tavoitteiden arvioinnissa kuullaan Vanhus- ja vammaisneuvostoa.

Vuoden 2020 aikana on kuntaan perustettu myös liikenneturvallisuustyöryhmä joka koostuu ulkopuolisten asiantuntijoiden lisäksi kunnan eri hallintoalojen edustajista. Mukana ryhmässä ovat tekninen johtaja, rakennustarkastaja, varhaiskasvatusjohtaja,  hyvinvointikoordinaattori ja koulujen rehtorit.

Lisäksi kunnassa toimii myös muita poikkihallinnollisia/moniammatillisia työryhmiä tukea tarvitsevien kohderyhmien auttamiseksi. Tällaisia ovat muun muassa omaishoitajien tukemiseksi perustettu työryhmä, jossa mukana ovat muistihoitaja, kotipalvelusta vastaava, hyvinvointikoordinaattori sekä kolmannen sektorin edustajat Loimaan Seudun Omaiset ja läheiset ry:stä ja SPR:stä.

Työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmat: Hyvinvointisuunnitelma työikäiset ja ikäihmiset