Hyvinvointiraportit

Hyvinvointiraportti 2022 Kosken Tl kunta

Indikaattorikokonaisuudet_2022

Hyvinvointiraportti 2021 Kosken Tl kunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä seuraa hyvinvointilautakunta. Kunnassa on oma hyvinvointikoordinaattori, joka toimii myös hyvinvointilautakunnan esittelijänä. Hyvinvointikoordinaattori on keskeinen toimija kunnan hyte-työssä, hän raportoi kerran vuodessa kunnanvaltuustolle kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta laatimalla hyvinvointiraportin.

Kunnassa toteutetaan  palvelukysely kuntalaisten hyvinvoinnista joka toinen vuosi. Lisäksi kunnassa laaditaan laajempi hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Kunnassa toimii myös useita hyvinvointia edistäviä kehittämishankkeita sekä useita monialaisia työryhmiä eri ikä- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kosken Tl kunnan hyvinvointikertomus 2017-2021  ja Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Kosken Tl hyvinvointikertomus 2017-2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

Kosken Tl kunnan hyvinvointijohtamisen avuksi on koottu kaikkia ikäryhmiä koskevat hyvinvointisuunnitelmat. Kunnassa toimii useita hyvinvointityötä edistäviä yhteistyöverkostoja, joissa päivitetään ja arvioidaan hyvinvointityölle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja I Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala 044 744 1137 etunimi.sukunimi@koski.fi