Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 8.2.2024

1§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2§  Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

3§  Laskujen hyväksyminen ja tulojen perintä vuonna 2024

4§  Hyvinvointilautakunnan toimintakertomukset vuodelta 2023

5§  Hyvinvointilautakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2024

6§  Käyttösuunnitelma vuodelle 2024

7§  Investoinnit vuodelle 2024

8§  Hyvinvointilautakunnan toimialojen toimintaraportit

9§  Ehkäisevän työn ohjausryhmän perustaminen

10§ Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

11§ Muut esille tulevat asiat

12§ Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous