13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 § Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen

15 § Liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustusten jakaminen vuodelle 2023

16 § Nuorisotoimen avustusten jakaminen vuodelle 2023

17 § Kulttuuritoimen avustusten jakaminen vuodelle 2023

18 § Osavuosiraportti ja talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2022

19 § Hyvinvointilautakunnan toimialojen toimintaraportit

20 § Hanke: harrastamisen suomen mallin jatkuminen Kosken Tl kunnan perusopetuksessa oleville lapsille ja nuorille

21 § Nuorisotyöntekijän toimen perustaminen Kosken Tl kuntaan

22 § Omatoimikirjasto seutuhankintana

23 § Lausuntopyyntö Kosken kunnan ilmasto-ohjelmaan

24 § Hyvinvointiraportti vuodelta 2022

25 § Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

26 § Muut esille tulevat asiat

27 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

 

Hyvinvointilautakunta esityslista 7.6.2023