Näistä pdf-tiedostosta pääset lukemaan hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan liitteineen:

Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 30.9.2020

Liite1_26§_23.9.2020.Osavuosirap.Hyvinvointiltk_2_2020

Liite2.27§.Toimialojen toimintaraportit kesäkuu-syyskuu 2020

Liite3_28§_23.9.2020.Toim.ja.tav.suunn.Hyvinvointilautakunta_2021

Oheismat.28§.Luonnos5.Hyvinvointitoimialan suunnitelma

Liite4_28§_23.9.2020.Hyvinvointiltk_Budjetti2021

Liite5_29§_23.9.2020.Vapaa-aikatoimen Investoinnit TS 2021-2023

Liite6_31§_23.9.2020.Vapaa-aikatoimen maksut