Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 22.9.2022

38 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

39 § Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

40 § Osavuosiraportti toiselta vuosineljännekseltä ja talousarvion toteutuma 30.8.2022

41 § Hyvinvointilautakunnan toimialojen toimintaraportit

42 § Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 ja Taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

43 § Vapaa-aikatoimen investointisuunnitelma 2023-2025

44 § Hyvinvointilautakunnan viralliset ilmoitukset

45 § Liikuntatoimen käyttö- ja osallistumismaksut kaudelle 2022-2023

46 § Nuorisotilatoiminnan järjestäminen 2022-2023 ja nuoristoiminta

47 § Eritysliikuntakortin käyttöönotto vuonna 2023

48 § Liikunta-alueiden hoitoon liittyvät kilpailutukset vuosille 2023-2025

49 § Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

50 § Muut asiat