1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

3 § Laskujen hyväksyminen ja tulojen perintä vuonna 2023

4 § Hyvinvointilautakunnan toimintakertomukset vuodelta 2022

5 § Hyvinvointilautakunnan tavoite- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2023

6 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2023

7 § Investoinnit vuodelle 2023

8 § Hyvinvointilautakunnan toimialojen toimintaraportit

9 § Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden kuntosali- ja ryhmäliikuntamaksut

10 § Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

11 § Muut esille tulevat asiat

12 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 16.2.2023