Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 28.6.2022

 

19 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

20  §              HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN  TARKASTAMINEN

21 §               LIIKUNTATOIMEN YLEIS- JA KOHDEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2022

17 §               NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2022

18 §               KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2022

19 §               OSAVUOSIRAPORTTI JA TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-30.4.2022

20 §               HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALOJEN TOIMINTARAPORTIT

21 §               HANKE: HARRASTAMISEN SUOMEN MALLIN KÄYNNISTÄMINEN JA KUSTANNUSPAIKAN LISÄÄMINEN TALOUSARVIOON 2022

22 §               HYVINVOINTIKOORDIONAATTORIN TYÖAJAN LISÄÄMINEN MÄÄRÄAJALLE 01.08.2022-31.12.2022

23 §              DIGITAITOJA IKÄÄNTYNEILLE HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA KUSTANNUSPAIKAN LISÄÄMINEN TALOUSARVIOON 2022

24 §               LIIKUNTAPAVELUVASTAAVAN VAKINAISTAMINEN

25 §               TUNTITYÖNTEKIJÄN VAKINAISTAMINEN

26 §              UKRAINALAISTEN LASTEN, NUORTEN JA AIKUISTEN HARRATAMISEN TUKEMINEN

27 §              VALTUUSTOALOITE LASTEN JA NUORTEN MATALAN KYNNYKSEN KERHOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI

28 §              HYVINVOINTIRAPORTTI VUODELTA 2021

29 §              KOSKEN TL KUNNAN KUNTASTRATEGIA

30 §             ILMOITUSASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

31 §             MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

32 §              SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN