Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen, jolloin palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä niille.

Nykyiset työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi ja toiminta tapahtuu vuodenvaihteen jälkeenkin samoissa paikoissa kuin aiemminkin. Myös entiset puhelinnumerot toimivat pääsääntöisesti edelleen. Sähköpostiosoitteet muuttuvat ja uudet osoitteet ovat varha.fi -päätteisiä.

Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialueet vastaavat tammikuusta 2023 lähtien esimerkiksi seuraavista julkisista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja niiden vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Turun yliopistollisen keskussairaalan eri sairaalat
 • Ensihoito, kuten ambulanssit
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu, esim. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus

Mikä muuttuu asiakkaille hyvinvointialueellamme (PDF)

Lue lisää Varsinais-Suomen hyvinvointialuen kotisivuilta www.varha.fi