Vuosi 2023 on loppumetreillään. Kunnan vuoden anti näkyy lukuisina kunnan ylläpitäminä toimintoina, kohtaamisina, mielipiteinä, ajatustenvaihtoina, uusina avauksina, oppimisena. Varsinainen tilinpäätös tehdään vasta tulevan kesän kynnyksellä, mutta vuoden vaihde on luonnikas aika yhteenvedolle.
Kosken Tl luottamushenkilöt ovat hyväksyneet vuonna 2023 yhteensä 872 viranhaltijoiden valmistelemaa päätöstä. Yhteisten asioiden ääreen on kokoonnuttu lautakuntien, neuvostojen, kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksissa. Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kuntamme kotisivulta.
Päätösten tavoitteena on kunnan ja kuntalaisten hyvä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja kuntalaisten kesken. Päätöksiä tehdään tulevaan, jolloin kristallipallokin olisi välillä tarpeen. Tarvitaan yksityiskohtien asiantuntijuutta, mutta myös kokonaisuuksien ja eri vuorovaikutusten ymmärrystä. Välillä laitetaan käsijarru päälle, ja otetaan mietintätauko. Viisautta on myös tarvittaessa etsiä peruutusvaihde ja lähteä uudestaan valmisteluun puhtaalta pöydältä.
Eri toimijoiden sitoutuminen ja intohimo mahdollistavat. Mielipiteiden ja ideoiden kirjo rikastuttaa ja kehittää. Näitä kaikkia Koskelta löytyy!
Toivon, että tulevana vuonna toimintaamme sävyttävät muun hyvän rinnalla erityisesti kolme aktiivista yhdessä tekemisen muotoa: toimintaa edistävä viestintä ja vuorovaikutus, monipuolinen asioihin perehtyminen sekä yhdessä kuntamme tarpeiden ymmärtäminen ja näihin vastaaminen.
Kaikkea hyvää vuodelle 2024!
Marja Jalli