HEVONLINNAN ULKOILUALUEEN INVESTOINTIHANKE 2016

Frisbeegolfradan laajentaminen 24-väyläiseksi.  Mönkijän ja laturullan hankinta.

Koskelaisen maaseutuympäristön kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen parantamalla virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia. 

Ulkoilu- ja retkeilypaikat ovat vapaasti käytössä jokamiehen oikeuksien mukaisesti. 

Alue pyritään jatkossa rauhoittamaan luonto- ja virkistysliikuntaan, eikä alueella pidetä suositeltavana järjestää tämän periaatteen vastaisia tapahtumia.

Hankkeen toteuttaminen tulee lisäämään hienon harjualueen luontomatkailullisia käyttömahdollisuuksia kunto- ja virkistysliikuntaan, koululiikuntaan, työpaikkaliikuntaan, erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä kilpailutoimintaan.

Harvinainen ja ainutlaatuinen alue kannattaa hyödyntää mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.

Lisärakentamisella ja kehittämisellä lisätään houkuttelevuutta ja mainosarvoa.