Kunnan avustukset

Vuoden 2021 avustukset ovat haettavina 30.4.2021 mennessä

Yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt voivat hakea vuosiavustuksia Kosken Tl kunnan hyvinvointilautakunnalta.

 Yleis- ja perusavustukset yhdistyksille

Hyvinvointilautakunta myöntää yleisavustusta Kosken Tl kunnan alueella toimiville yhdistyksille toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen tai seuran toiminnan laajuus, osallistumismahdollisuuden avoimuus sekä se, miten toiminta edistää hyvinvointia alueella. Kulttuuritoimen avustuksia myönnettäessä huomioidaan myös toiminnan vaikutus kulttuuriin.

Kohdeavustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää kohdeavustuksia yhdistykselle, ryhmälle tai yksityishenkilölle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Hakemuksen tulee olla täysi-ikäisen henkilön allekirjoittama. Avustuksen merkittävästä käyttötarkoituksen muuttamisesta tulee sopia etukäteen. Kohdeavustuksia ovat mm. koulutus-, toimitila-, palkkaus-, leiritoiminta-, ja matka-avustus tai avustus esim. johonkin tiettyyn tapahtumaan.

Avustusten myöntäminen perustuu tarve- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuksia jaettaessa arvioidaan seuraavia kokonaisuuksia:

  • harrastustoiminnan monipuolisuutta ja tasa-arvoisuutta
  • kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämistä
  • kunnan kulttuurin edistämistä

AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Avustusten haku julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Haku tapahtuu nettilomakkeella. Paperisia hakemuslomakkeita on saatavana kirjastossa ja kunnan kotisivuilla. Ne toimitetaan osoitteella Hyvinvointilautakunta/avustushakemus, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle sähköpostitse.

Myönnetty yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

Kohdeavustusten käytöstä tulee toimittaa kuitit toiminnan tai tapahtuman jälkeen.

TEE SÄHKÖINEN HAKEMUS TÄSTÄ
LATAA TULOSTETTAVA HAKEMUS TÄSTÄ