Ankkuri on Loimaan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Loimaan Ankkuri-tiimin toiminta-aluetta on Loimaan kaupunki sekä Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on

  • Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

 

 

Ankkurin yhteystiedot

Loimaan Ankkuri-tiimi

Lounais-Suomen poliisilaitos
Loimaan poliisiasema
Vareliuksenkatu 2, PL 26
32200 Loimaa

Poliisi Pekka Mäkelä
puh 0295 446 653
pekka.t.makela@poliisi.fi

vt. Sosiaalityöntekijä Minna Pihtilä
050 528 3560
minna.pihtila@loimaa.fi

Sairaanhoitaja Marika Hive
050 440 8045
marika.hive@loimaa.fi