Loading...
Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa2023-03-23T11:59:16+02:00

Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Kun ilmoitatte poissaoloista, käyttäkää ”muuta poissaoloa”. Henkilökunta käyttää ”ennalta ilmoitettua poissaoloa”.

_____________________________________________________________________________

Kesälomakysely

Palauta kesälomakysely varhaiskasvatuksen yksikköön tai varhaiskasvatuksen toimistosihteerille viimeistään 21.4.2023.

kesälomakysely 2023

Tässä kyselyssä ilmoitetut tiedot ovat sitovia, joiden mukaan toteutetaan kesäajan laskutus sekä henkilöstömitoitus suhteessa lapsimäärään.

___________________________________________________________________________________

Kunnallisten päiväkotien ja perhepäivähoidon asiakasmaksun alennettu hinta astuu voimaan 1.3.2023.

Varhaiskasvatusmaksun perusteena käytettävät perheen tulorajat nousevat 33 %. Käytännössä tämä tarkoittaa varhaiskasvatusmaksujen alenemista maaliskuun alusta. Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja on valtakunnallinen. Sivistyslautakunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan 15.2.2023.

Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla pyritään myös nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Kunnallisten päiväkotien ja perhepäivähoidon asiakasmaksun alennettu hinta astuu voimaan 1.3.2023. Perheille, jotka ovat ilmoittaneet tulonsa ajalla 1.8.2022-28.2.2023, tehdään uudet maksupäätökset 1.3.2023 alkaen ilmoitettujen tulojen perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasperheillä on mahdollisuus tarkistuttaa varhaiskasvatusmaksu, jos tulot ovat muuttuneet merkittävästi.

____________________________________________________________________________________

 

Go to Top