Kuntouttava työtoiminta

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman pitkään työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Tällaisen henkilön työ- ja toiminta kykyä voidaan parantaa kuntouttavan työtoiminnan avulla.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan koko jakson ajalta työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa tai vaihtoehtoisesti toimeentulotuki. Lisäksi maksetaan työmarkkinatukea saavalle ylläpitokorvausta tai toimeentulotukea saavalle toimintarahaa (9 euroa/toimintapäivä).

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Kosken Tl kunnan omissa yksiköissä.

Kosken Tl työpaja on tarkoitettu lähinnä Kosken Tl ja Marttilan kuntalaisille.

Mikäli olet kiinnostunut pääsemään kuntouttavan työtoiminnan piiriin ota yhteys yllämainittujen kuntien (oma kotikunta) sosiaalitoimistoon tai työvoimatoimistoon joko Loimaalle tai Lietoon.

 

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja           044 744 1126