Ympäristönsuojelulautakunta

Kokous 4/2018  29.8.2018                                                                 43-50 §

 

43 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

44 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen

45 §               Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

46 §               Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin, Tmi Juha-Pekka Valta, Marttila

47 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, BB, Marttila

48 §               Lausunto siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sako- ja umpikaivolietteiden osalta, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

49 §               Ilmoitusasiat

Ympäristönsuojelulautakunta_20180829_Pöytäkirja