22 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

23 §             Pöytäkirjantarkastajien valinta

24 §             Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

25 §             Rakennuslupahakemus 2018-19, Westas Raunio Oy

26 §             Perusparannusavustus ’pikalan haara’

27 §             Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 28082018 pöytäkirja