53 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

54 §          PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

55 §           PYYNTÖ PUISTOALUEEN PUUSTON POISTAMISESTA, AS OY PIHAKOIVU

56 §           PALOASEMAHANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ

57 §           PUUTARHAJÄTTEEN VASTAANOTTO

58 §           VEDEN TOIMITUKSEN VIRHEELLISYYS, VAATIMUS HINNANALENNUKSESTA

59 §           HAJA-ASUTUSALUEEN PAINEVIEMÄRIN MYYNTITYÖN EDISTÄMINEN

60 §           MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, PÄIVÄKOTI NAAVATASSU

61 §            TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 JA
                   TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2021

62 §            KOSKEN TL KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS

63 §            HIEKOITUSSEPELIN HANKINTA

64 §            INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-6 / 2018

65 §            MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 16082018 pöytäkirja