118  § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

119  § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

120  § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

121  § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

122  § KUNNANVALTUUSTON 18.6.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

123  § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.5.2018 ( 41,7%)Khall. esityslista 2.7.2018 salainen

124  § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-30.6.2018

125  § TOIMIELINTEN OSAVUOSIRAPORTIT 2018 KUNNANHALLITUKSELLE/

KUNNANVALTUUSTOLLE

126 §  TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017

127 §   ASEMAKAAVOITUS  PALOASEMA

128 §   KUNNANVIRASTON AUKIOLOAJAT 1.10.2018 ALKAEN JA LIUKUVA TYÖAIKA

129 §    ( Ei julkinen JulkL 21.5.1999/62  § 23)

130 § ILMOITUSASIAT

131 §  MUUT ASIAT