44 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

45 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta

46 §    Lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

47 §    Ilmoitusasiat

48 §    Muut asiat

49 §     Viranhaltijapäätöksiä

Sosiaalilautakunta 3.7.2018