40 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

41 §           PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

42 §          INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-5 / 2018

43 §          PALOASEMAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA JA SUUNNITTELU

44 §          ALOITE KOIRAPUISTON PERUSTAMISESTA

45 §          PYYNTÖ PUISTOALUEEN PUUSTON POISTAMISESTA, AS OY PIHAKOIVU

46 §          LIIPOLAN SAUNAN TALVIVUOROT

47 §          PITÄJÄNMAKASIINI, INVESTOINTIHANKKEEN AVUSTUS

48 §          KATUALUEIDEN AURAUSTIKUTUS

49 §          MAISEMATYÖLUPA, KASPERINTIE

50 §          VEDEN TOIMITUKSEN VIRHEELLISYYS, VAATIMUS HINNANALENNUKSESTA

51 §           TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2018 AJALTA

52 §           MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 20180627 pöytäkirja