Kokous 3/2018  19.6.2018                                            28-42 §

 

28 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
30 §               Määräys siivoamisesta ja uhkasakon asettaminen, AA, Pöytyä
31 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta, A-Tiilikate Oy, Aura
32 §               Päätös ympäristöluvan raukeamisesta, Kalle Lehtinen ja Sari Tenhami, Pöytyä
33 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, käsiteltyjen jätevesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle, CC, Koski Tl
34 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, DD, Marttila
35 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, EE, Marttila
36 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, FF, Marttila
37 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, GG, Marttila
38 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, HH, Marttila
39 §               Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä
40 §               Päätös yhteisen maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuden hyväksymisestä
41 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, käsiteltyjen jätevesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle, CC, Koski Tl
42 §               Ilmoitusasiat

Ympäristönsuojelulautakunta_20180619_Pöytäkirja