Pöytäkirja 3/2018

17§             Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18§             Pöytäkirjan tarkastajien valinta
19§             Teollisuustonttien myynnin perusteet
20§             Kosken Tl kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
21§             Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
22§             Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus
23§             Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
24§             Ilmoitusasiat

kv pöytäkirja 18.6.2018