17 §             Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

18 §             Pöytäkirjantarkastajien valinta

19 §             Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

20 §            Yksityistiekuntien ja yksityistalouksien tienhoitoavustusten käsittely

21 §             Niittyläntien tiekunnan kokouksesta 4.3.2018 tehty valitus

22 §            Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 12062018 pöytäkirja