35 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

36 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta

37 §    Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2017

38 §    Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.4.2018

39 §    Palvelukeskuksen hoitajan toimen täyttäminen

40 §    Muutokset kodinhoitoavun työaikamuotoon

41 §    Ilmoitusasiat

42 §    Muut asiat

43 §    Viranhaltijapäätöksiä

 

Sosiaalilautakunta 12.6.2018