12§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13§  Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
14§  Liikuntatoimen yleisavustusten jakaminen vuodelle 2018
15§  Nuorisotoimen yleisavustusten jakaminen vuodelle 2018
16§  Kosken Tl Nuorisoseuran erillisavustushakemus esiintymismatkaan Portugaliin
17§  Osavuosiraportti ja talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2018
18§  Hyvinvointilautakunnan toimialojen toimintaraportit
19§  Liikuntahallin kuntosalin ja liikuntavälinevaraston laajennus
20§  Hevonlinnan ulkoilukeskuksen investointi- ja kehittämishanke
21§  Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
22§  Muut esille tulevat asiat
23§  Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 6.6.2018

Liite 1. Osavuosiraportti.Hyvinvointiltk_1_2018