Pöytäkirja nro 2/2018

11§             Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

12§             Pöytäkirjan tarkastajien valinta

13§             Lisämäärärahat vuoden 2018 investointeihin /maan hankinta ja paloasema

14§             Katujen päällystystöiden tarjousten käsittely

15§             Ilmoitusasiat

16§             Muut asiat

kv pöytäkirja 23.4.2018