33 §         KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

34 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

35 §         KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN TAAJAMA-ALUEELLA

36 §         INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-2 / 2018

37 §         PALOASEMAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA JA SUUNNITTELU

38 §        PELTOVUOKRAUKSEN KÄSITTELY

39 §         MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

Tekninen lautakunta 18.4.2018 pöytäkirja