12 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

13 §             Pöytäkirjantarkastajien valinta

14 §             Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

15 §             Ympäristökatselmus 2018

16 §             Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 17042018 pöytäkirja