16 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

17 §     Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen

18 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, AA, Marttila

19 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, BB, Marttila

20 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, CC, Marttila

21 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, DD, Marttila

22 §     Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, EE, Marttila

23 §     Ympäristölupapäätös, MTY Piha, Pöytyä

24 §     Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Rudus Oy; Metsämäki, Koski Tl

25 §     Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kavander Ville-Veikko, Pöytyä

26 §     Päätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta luvanvaraisen toiminnan olennaisesta muuttamisesta, Seppo Mäkilä, Aura

27 §     Ilmoitusasiat

Ympäristönsuojelulautakunta 18.4.2018_netti