62  § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

63  § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

64  § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

65  § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

66  § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-28.2.2018 ( 16,7 )

67  §  VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTKERTOMUS

68  §  MAATALOUDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA 2018

69  §  VEROVAROJEN TILITYKSET KOKSEN TL KUNNALLE 1.1.-31.3.2018

70  §  KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA

71  §  KATUJEN PÄÄLLYSTÖIDEN TARJOUSTEN KÄSITTELY

72  §  YHTEISTYÖSOPIMUS TOIMISTOSIHTEERIN TYÖSTÄ

73  §  SELVITYSPYYNTÖ MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA

74  §  PIENYRITYSTOIMINNAN AVUSTUKSET 2018

75  §  LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA

76  § ILMOITUSASIAT

77  §  MUUT ASIAT

78 § PERIMÄTTÄ JÄÄNEIDEN  PÄIVÄHOITOMAKSUJEN POISTAMINEN TILEISTÄ

 Kunnanhallitus 16.4.2018 pöytäkirja