Kosken Tl kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8. 2018 alkaen toistaiseksi:

Yläkoulun ja lukion musiikin tuntiopettaja
sivutoiminen, tunnit hajaantuvat kaikille viikonpäiville, tehtävään liittyy koulujen esitysten ohjaaminen, myös tuntien ulkopuolella

Yläkoulun kielten tuntiopettaja
opetettavana aineena englannin kieli ja lukuvuosittain määräytyvät muut kielet

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.

Hakemukset: mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi
Tiedustelut: Kosken seudun yläasteen rehtori Jouni Karvonen, 02- 484 0212

Hakuaika päättyy 6.4.2018 klo 12.00.

Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetus- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Koskella Tl. 22.3.2018 Sivistyslautakunta