Ympäristönsuojelulautakunta 28.2.2018

Olet tässä://Ympäristönsuojelulautakunta 28.2.2018

Ympäristönsuojelulautakunta 28.2.2018

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkistaminen

3 § Sisäinen valvonta

4 § Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen ympäristöluvan lupamääräyksen muutos, Rudus Oy, Aura

5 § Maa-aineslain 16 §:n mukainen maa-ainesluvan lupamääräyksen muutos, Rudus Oy, Aura

6 § Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan tarpeesta, Vapo Oy, Aura

7 § Ympäristölupapäätös, Juha Välimaa, Koski Tl

8 § Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2018

9 § Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017

10 § Maa-ainesten ottamistoiminnan valvontamaksujen määrääminen

11 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta EE, Marttila

12 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta FF, Marttila

13 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta GG, Marttila

14 § Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta HH, Marttila

15 § Ilmoitusasiat

Ympäristönsuojelulautakunta_20180228_Pöytäkirja_julkinen

2018-05-24T16:36:27+00:0024.03.2018 | 14:07|