25 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

26 § Pöytäkirjan tarkastaminen

27 § Jokitien alueen kunnallistekniikan hankintamenettely

28 § Jokitien alueen kiviaineksen hankinta

29 § Katujen päällystystöiden tarjousten käsittely

30 § Palvelukeskuksen automaattisen paloilmoittimen päivitys

31 § Katuvalaistuksen uusiminen taajama-alueella

32 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 22.03.2018 esityslista