49 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUU

50 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

51 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

52 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRKAVAPAUS JA VIRAN AUKI JULISTAMINEN

53 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

54 § KUNNANVALTUUSTON 12.3.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

55 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.1.2018 (8,3 %)

56 § VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

57 § KOULUHUOLTAJAN VAKINAISEN TOIMEN TÄYTTÄMIN EN PUHDISTUS-

PALVELUISSA

58 § MÄÄRÄALAN OSTAMINEN 4:15 MÄKI-NIMISESTÄ KIINTEISTÖSTÄ

59 § LISÄMÄÄRÄRAHAT VUODEN 2018 INVESTOINTEIHIN / MAAN HANKINTA JA

PALOASEMA

60 § ILMOITUSASIAT

61 § MUUT ASIAT

kunnanhallitus 19032018 pöytäkirja