1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

3 § LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2018

4 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2017

5 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2018

6 § KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

7 § LIIKUNTATOIMEN MYYNTISAAMISTEN POISTAMINEN MYYNTIRESKONTRASTA

8 § KIRJASTON KOPIOINTI- JA SKANNAUSMAKSUT

9 § ILMOITUSASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hyvinvointilautakunta pöytäkirja 14.3.2018

Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite 1. Hyvinvointiltk_2017
Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite 2. Alemman tason tavoitteet tammi-elo.Vapaa-aikatoimi_2017
Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite 3. SENU toimintakertomus 2017
Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite 4. Hyvinvointiltk_2017_pitkä
Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite 5. Hyvinvointilautakunta_2018
Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite 6. Käyttösuunnitelma TA 2018
Hyvinvointilautakunta 14032018 Liite. Alemman tason tavoitteet_Vapaa-aikatoimi_2018