Pöytäkirja nro 1/2018

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 § Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa

4 § Jätevedenpuhdistamon lietteenkuivatuksen tehostaminen

5 § Vuokratalo Kasperinkulman investointimäärärahan siirto käyttötalouspuolelle

6 § Palvelukeskuksen varavoimakoneen määräraha

7 § Viemärilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

8 § Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksutaksan tarkistaminen

9 § Ilmoitusasiat

10 § Muut asiat

Kunnanvaltuuston 12.3.2018 pöytäkirja