30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

31 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

32 § LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

33 § VEROVAROJEN TILITYKSET KOSKEN TL KUNNALLE 1.1.-28.2.2018

34 § SOSIAALIJOHTAJAN VIRKAVAPAUS JA VIRAN AUKI JULISTAMINEN

35 § ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

36 § YLEIS- JA TALOUSHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2018

37 § KOSKEN TL KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN VALMISTELU

38 § KUNNANVIRASTON KESÄSULKU

39 § PERHEPÄIVÄHOITAJIEN KUSTANNUSTEN KORVAUS

40 § HAJA-ASUTUSALUEELLA OLEVAN TIEN NIMEÄMINEN/ KORTESUONTIE

41 § PALVELUKESKUKSEN VARAVOIMAKONEEN MÄÄRÄRAHA

42 § VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN

43 § VESILAITOKSEN LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN

44 § LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN ( LAPE) KOORDINAATTORI/

PUHEENJOHTAJA

45 § MUUTTUNEET TEHTÄVÄT / VARHAISKASVATUSJOHTAJA SIHVONEN

46 § YHTEISTYÖSOPIMUS ELINKEINO- JA YRITYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

47 § ILMOITUSASIAT

48 § MUUT ASIAT

kh_26022018_ptk.pdf